Anyone in the Hermiston, Pendleton, Oregon area or Tri cities WA?