Help! Forum Guidelines

lisa2801

New member
Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn mẫu kết luận luận văn đề tài bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển quốc tế. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê luận văn của Tri Thức Cộng Đồng.
hiệp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế là một chế định cấp bách của pháp nguyên tắc về bảo hiểm ở Việt Nam. Mặc dù đây là một lĩnh vực còn tương đối mới mẻ ở nước ta song trên thế giới loại hình bảo hiểm này ra đời từ rất sớm gắn liền có sự xuất hiện của pháp luật về bảo hiểm hàng hải. Sự có mặt trên thị trường loại hình bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế xuất phát từ đòi hỏi của hoạt động kinh doanh vận tải biển quốc tế nhằm chia sẻ rủi ro, bồi thường tổn thất mà đối tượng được bảo hiểm gặp phải. Dưới góc độ chuyên ngành bảo hiểm, loại hình bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế là loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Quan hệ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế được xác lập giữa Những đối tượng là người bảo hiểm, người được bảo hiểm và người chuyên chở được biểu hiện thông qua hình thức pháp lý là giao kèo bảo hiểm. Những quy định căn bản của bảo hiểm hàng hải kể chung và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế nhắc riêng được ghi nhận trong pháp luật quốc tế và cũng được pháp quy định về bảo hiểm Việt Nam thừa nhận là quy định quyền lợi với thể bảo hiểm; quy định trung thực tối đa; nguyên tắc bồi thường; quy định thế quyền và quy định bảo hiểm rủi ro. Một vài luật này là Một số định bên gấp cho việc thực thi pháp luật bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
2. Việc nghiên cứu Những điểm cơ bản của giao kèo bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế dưới góc độ khoa học pháp lý được đặt trong mối quan hệ tương quan so sánh giữa pháp nguyên tắc Việt Nam với pháp luật bảo hiểm quốc tế và pháp quy định bảo hiểm nước ngoài về lĩnh vực này trên Vài khía cạnh cốt yếu sau:
- định nghĩa, phân loại giao kèo bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
- Thời điểm hiệu lực và hình thức của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
- đặc biệt và cơ sở pháp lý của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
- Nội dung cốt yếu của hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
- Vấn đề khiếu nại đòi bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
Mục đích của việc so sánh này nhằm chỉ ra Một số điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về lĩnh vực này; đồng thời với được Những nhận định sâu sắc, toàn diện về hiệp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế;
>>>Xem thêm tin tức liên quan:
+ 55 đề tài luận văn thạc sĩ Luật dễ đạt bằng giỏi
+ Mẫu viết lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu của bài luận văn Sư Phạm
3. Việc nghiên cứu thực trạng thực thi pháp nguyên tắc về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế dựa trên cơ sở phân tích Những kết quả đạt được và chỉ ra Vài tồn tại và Một vài vấn đề pháp lý đặt ra có ý nghĩa cấp bách đối có việc xây dựng và hoàn thiện chế định pháp quy định này. Nó đồng nghĩa với việc tạo lập một cơ chế thực thi pháp quy định có hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế góp phần tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;
vsi dụ như bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Tri Thức Cộng Đồng nhé.
4. Hoàn thiện pháp quy định về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế cần tuân theo Vài phương bên phù hợp có trình độ, kỹ năng, level, đặc điểm của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Chúng tôi cho rằng, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế trong thời gian tới phải bảo đảm Những phương bên sau đây:
- Đảm bảo tính kế thừa trong Các luật của pháp luật bảo hiểm hàng hải Việt Nam;
- Đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng, hội nhập và tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng hải và ngành bảo hiểm;
- Đảm bảo tính phù hợp, thống nhất có hệ thống pháp nguyên tắc bảo hiểm Việt Nam;
- Phù hợp với pháp quy định và thông lệ bảo hiểm hàng hải quốc tế trên cơ sở sát với thực tiễn của hoạt động bảo hiểm hàng hải tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính dự liệu trước của pháp luật bảo hiểm hàng hải tại Việt Nam;
- Đảm bảo tính dễ hiểu, dễ vận dụng của pháp luật bảo hiểm hàng hải;
Theo phía đó, luận văn đưa ra Một vài giải pháp căn bản Tiếp tục nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế ở nước ta trong thời gian tới:
- Tạo ra tính thống nhất giữa luật kinh doanh bảo hiểm và Bộ quy định hàng hải Việt Nam trong luật về bảo hiểm trùng;
- Sửa đổi quy định tại Điều 12 Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển hiện hành cho phù hợp có Bộ quy định hàng hải Việt Nam;
- Soạn thảo, ban hành tài liệu giải thích Những điều khoản bảo hiểm hàng hải đó áp dụng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam;
- Sửa đổi, bổ sung Vài điều trong Bộ nguyên tắc hàng hải Việt Nam để đảm bảo tính phù hợp có Vài chuẩn mực pháp quy định quốc tế;
- Định bên lớn mạnh pháp luật bảo hiểm hàng hải Việt Nam trong trình độ, kỹ năng, level lớn mạnh thương mại điện tử nhằm đảm bảo tính dự liệu trước của pháp quy định.
5. hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế là một đề tài có tính chuyên ngành nghiên cứu sâu, ở nước ta đây còn là một vấn đề tương đối mới ít với Những công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. Trong khuôn khổ có hạn của một bản luận văn, chúng tôi chỉ đề cập đến Các vấn đề cơ bản nhất liên quan trực Tiếp tục đề tài và chắc chắn còn có Một số nội dung chưa được giải quyết thấu đáo. Chúng tôi hy vọng rằng, Một số vấn đề này sẽ được tiếp theo nghiên cứu và giải quyết ở Một số công trình khoa học Tiếp tục.
giả dụ như bạn quá bận rộn và không với thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Tri Thức Cộng Đồng. với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với tổ ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn vật dụng hoàn hảo nhất.
Giá làm luận văn thuê sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ có chúng tôi để được báo giá chi tiết.
 
Last edited: