råd

  1. A

    Rådfrågning på svenska

    Hej! Tänkte att vi Svenskar ju borde kunna ha ett eget forum där vi ställer frågor relaterade till FliteTest och deras produkter. Till att börja med har jag en fråga gällande behandling av skumplasten för att kunna måla. Har ett par flygplan som ska monteras ihop ikväll, men saknar kunskapen...