• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

rådfrågning

  1. A

    Rådfrågning på svenska

    Hej! Tänkte att vi Svenskar ju borde kunna ha ett eget forum där vi ställer frågor relaterade till FliteTest och deras produkter. Till att börja med har jag en fråga gällande behandling av skumplasten för att kunna måla. Har ett par flygplan som ska monteras ihop ikväll, men saknar kunskapen...